Het Mysterie van Pinksteren

Afgelopen zondag en maandag was het Pinksteren en het eerste wat me dan altijd te binnen schiet is de uitdrukking “Als Pasen en Pinksteren’ op één dag vallen”. Deze uitspraak gebruikt men om uit te drukken dat iets nooit zal gebeuren. Bij het zoeken naar oplossingen voor mysteries dien je juist niet te wachten tot “Pasen en Pinksteren’ op één dag vallen”, want dan ontrafel je dus nooit een mysterie.

Maar wat is Pinksteren precies? Zoals ik al eerder in mijn mysterieverhalen beschreef ben ik niet religieus en kan ik dus weinig met de uitleg dat op de Christelijke feestdag Pinksteren de uitstorting van de heilige geest herdacht wordt. Wat moet ik me hierbij voorstellen? Net als bij Hemelvaart hadden kunstenaars in vroegere tijden een behoorlijke fantasie nodig om dit abstracte idee uit te beelden (klik hier voor mijn mysterieverhaal over hemelvaart).


Als je de tekst uit de Bijbel (Handelingen 2 vers 1 t/m 4) echter eens goed leest dan moet het voor een analytisch denker toch wel mogelijk zijn om te verklaren wat er gebeurd is: “Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven”.

Ik vermoed dus dat er iets heel anders heeft plaats gevonden, maar dat de Bijbeltekst op een verkeerde manier geïnterpreteerd is en zodoende lijkt het of er tweeduizend jaar geleden een zeer mysterieuze happening heeft plaats gevonden. Kunnen we echter een meer logische verklaring geven? 


Een geluid van een hevige windvlaag buiten het huis zou tegenwoordig een landing van een helikopter kunnen zijn en het lawaai hiervan kan het hele huis vullen. En de vlammen waarover wordt gesproken kunnen geweren of ander moderne wapens zijn die de bezoekers bij zich hadden. Dat zij andere talen spraken lijkt mij evident. Kortom; wie waagt zich eens aan een andere alternatieve interpretatie van dit verhaal? Mijn mening is in ieder geval dat je de Bijbelteksten niet te letterlijk moet nemen.

Terwijl ik vanochtend heerlijk in de lentezon een rondje aan het hardlopen was dacht ik verder na over Pinksteren en het schoot mij te binnen dat men pas tijdens de kerstening ons heidense Germaanse voorjaarsfeest Pinksteren is gaan noemen. Dit is trouwens niet vreemd want oorspronkelijk was Pinksteren bij de Joden ook, evenals het Loofhuttenfeest, een landbouw- of oogstfeest. Op die dag vierde het joodse volk het binnenhalen van de eerste vruchten van het veld: de eerstelingen van de tarwe. 


Het was dus zowel voor de Joden als voor Germaanse stammen een dankdag voor de rijkdom die de landbouw bood.

Men koos trouwens in vroegere tijden tijdens dit voorjaarsfeest altijd een ‘mooiste meisje van het dorp’ en na deze missverkiezing werd de winnares Pinksterblom genoemd. De echte pinksterblom was trouwens het fluitenkruid (en niet de pinksterbloem zoals we hem tegenwoordig kennen en die ook met Pinksteren bloeit) en die werd in de haren van ‘Miss Pinksterblom’ gestopt.

Eigenlijk is het mysterie van Pinksteren weer de aanzet om toch nog eens al die ontzettend oude verhalen opnieuw onder de loep te nemen en tot nieuwe inzichten te komen, misschien leuk om er een ander keer nog eens op terug te komen.

 

Marcel Verhoeven, Mysteriekenner           

verhoeven@mysteriekenner.nl


Klik op de afbeeldingen in het verhaal om ze te vergroten.